Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 29 septembrie 2011

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 29 septembrie 2011, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

  1. Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier localal domnului Panta Ghita inainte de expirarea duratei normale a acestuia ; Initiator: d-l Primar Vlase Constantin
  2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului PRANGRATE VASILE;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU DE AMENAJARE A TERITORIULUI;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

4 . Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

5 .Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Marasesti in Consiliul de administratie al Grupului Scolar Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. „AMPLASARE STATIE GPL” in orasul Marasesti , str. Siret, nr.2, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 4/2010 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 89/2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii „Modernizare drumuri din interiorul comunitatii Modruzeni, Cartier Nou 2- Zona Abator” oras Marasesti , judetul Vrancea; Initiator: d-l Primar Vlase Constantin
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea derularii proiectului „Modernizare drumuri din interiorul comunitatii Modruzeni, Cartier Nou 2- Zona Abator”- servicii de promovare si ingrijire a sanatatii, servicii legate de protectia mediului – in cadrul programului P.I.P. finantat de FRDS in parteneriat cu Grupul de initiativa roma din orasul Marasesti. Initiator: d-l Primar Vlase Constantin
  3. Informare privind punerea in aplicare a Hotararii Consiliului local Marasesti nr.101/2010 privind instituirea taxei speciale de salubritate in orasul Marasesti.

Prezinta: d-na ec.Nastase Parascheva-sef Birou I.T.L.

12 . Diverse .

Scroll to Top
Sari la conținut