Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 30 iunie 2011

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 30 iunie 2011, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Alimentare cu apa in sistem centralizat pentru localitatea Haret , oras Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Alimentare cu apa in sistem centralizat pentru localitatea Padureni , oras Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Alimentare cu apa in sistem centralizat pentru localitatea Calimanesti ,oras Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Sistem de canalizare cu statie de epurare pentru localitatea Padureni , oras Marasesti, judetul Vrancea” ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitie “Sistem de canalizare cu statie de epurare pentru localitatea Haret , oras Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Sistem de canalizare cu statie de epurare pentru localitatea Calimanesti ,oras Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 14/28.02.2011 privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren intravilan ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti , pentru anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice din subordinea Consiliului local a unor functii contractuale si publice

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind restrictionarea provizorie a circulatiei pe strada Republicii

in perioada 15 mai – 30 septembrie;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Informare privind activitatile desfasurate de lucratorii Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe

luna mai 2011;

14 . Diverse .

Scroll to Top
Sari la conținut