Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 27 august 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 27 august 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren agricol.

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii proiectului „Modernizare infrastructura strazi”.

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de interventie si  tarifele de incadrare pentru ore de functionare si costuri pe distanta parcursa la  autospecialele din dotarea Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta din cadrul Primariei  orasului Marasesti.

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata impozitului pe teren si a majorararilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren mostenitorilor defunctului Sirbu Mircea;

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitelor pe teren si cladiri mostenitorilor defunctei Bangaci Olga.

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a chirieipentru apartamentul.situat in strada Tisita, blocuri Doaga, bl. D, sc. A,
  2. 6, domnului Facalet Tudorel

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei mixte de analiza si verificare a inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Marasesti.

Initiator: d-nii consilieri Panta Ghita, Mocanu Catalin, Maeschi Florin, Ostafi Ioan si Chicior Valerica.

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si a listei de investitii aferente .

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  septembrie – decembrie 2009

Initiator: dl Primar- Ing. Vlase Constantin

Scroll to Top
Sari la conținut