Detalii de contact

Achizitia publica de servicii de acordare credit bancar in valoare de 2.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivelor de interes public local „Extindere retele de distributie a gazelor naturale pe strazile din orasul Marasesti, judetul Vrancea” si „Achizitie masina multifunctionala pentru maturat stradal complet utilata si echipata”

Anunt de participare simplificat

Formulare

Fisa de date

Documentatie descriptiva

Norme procedurale interne

Raport intermediar al etapei privind selectia candidatilor

Proces verbal dedeschidere a ofertelor

Proces-verbal privind evaluarea conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini si dupa caz cu factorii de evaluare

Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare

Raportul procedurii

Anunt de atribuire

Scroll to Top
Sari la conținut