Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 06.05.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta extraordinara  pentru data de  06.05.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

                   1 . Proiect de hotarare  privind aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti  in  anul 2019;

         Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

                 2.  Proiect de hotarare  privind aprobarea  NOTEI CONCEPTUALE si  TEMEI DE PROIECTARE     in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie  pentru  proiectul de  investitii cu denumirea Reabilitare strada Democratiei in cadrul proiectuluiActiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti,judetul Vrancea “ 

          Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

              3. Proiect de hotarare  privind aprobarea   Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorilor tehnico – economici pentru  proiectul de  investitii cu denumirea Reabilitare strada Democratiei in cadrul proiectului “Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti,judetul Vrancea “  ;

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

                4 .Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, jud.Vrancea in domeniul privat al acestuia a unui  mijloc  fix  in scopul scoaterii din functiune in vederea casarii si dezmembrarii ;                 

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut