Ordinea de zi pentru sedinta din 30.05.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  30.05.2019 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

               1 . Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al  domnului Chirila Silviu – Marian inainte de expirarea duratei normale a acestuia;       

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

              2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului

Mititelu Daniel -Aurel;

             Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

                3. Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului  de concesiune nr.640 /11.05.2015  incheiat intre Primaria orasului Marasesti si SC  CONSAL TRADE SRL Constanta;

            Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren neproductiv extravilan,  inventariat in domeniul privat al orasului Marasesti;

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.125/20.12.2018 privind  actualizarea listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti judetul Vrancea;

       Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

               6. Proiect de hotarare privind numirea administratorului unic la Societatii ILGO SRL Marasesti;

      Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

               7. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020  ,cu rata inflatiei de 4,6 %;

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

             8.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 13/2009 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Marasesti ;

   Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

            9. Proiect de hotarare privind scutirea  la plata majorarilor de intarziere datorate de doamna Trifan Mirela , calculate pentru neplata in termen  a taxei pe teren si taxei de  concesiune;

      Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

                10. Proiect de hotarare privind scutirea  la plata majorarilor de intarziere datorate de doamna Murariu –Serban Lacramioara –Larisa  , calculate pentru neplata in termen  a taxei pe teren /impozitului pe teren si taxei de  concesiune;

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

            11 . Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

Iunie –  august 2019;

 Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel      

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si  financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta, pe anul 2019 ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel     

                13. Raportul Camerei de Conturi Vrancea privind modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 56/2014 .

             14 Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *