Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 29 septembrie 2016

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 29.09.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in patru loturi a unui imobil- teren in suprafata de 1686 mp ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti situat in orasul Marasesti, strada Privighetorii, Tarla 67, Parcela 398, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice ” O noua sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 92/ 25.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Marasesti in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ” Eremia Grigorescu” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Marasesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 2 Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti in Consiliul de evaluare si asigurare a calitatii( CEAC) din cadrul Liceului Tehnologic ” Eremia Grigorescu” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti in Consiliul de evaluare si asigurare a calitatii( CEAC) din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.2 Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8. Proiect de hotarare privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.13/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 89/18.08.2016 privind aplicarea Orasului Marasesti la Programul de interes national ” Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din caminele pentru persoane varstnice” in vederea finantarii Caminului pentru Persoane Varstnice ” O noua sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

11. Informare privind materialele prezentate de ISU Vrancea cu ocazia convocarii sefilor SVSU, in conformitate cu Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2016;

Prezinta: sef SVSU Marasesti- domnul Dumitru Adrian.

12. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut