Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 27 octombrie 2016

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de27.10.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, adiacenta constructiei existente, pentru extinderea acesteia;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal, statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si statul de functii pentru Serviciile  Publice din subordinea Consiliului local Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Marasesti din Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Codului etic al personalului care ofera servicii sociale din cadrul Centrului de zi socio-educational Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenta sociala furnizate de Centrul de zi socio-educational Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Centrul de zi socio-educational Marasesti, pentru perioada 2016-2019

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Fisei de autoevaluare a Centrului de zi socio-educational Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9. Diverse

Scroll to Top
Sari la conținut