Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 29 ianuarie 2013

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 29 ianuarie 2013, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

 1. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013 – 2014 de pe raza orasului Marasesti

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4 . Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora stabilite in sume fixe si cote procentuale precum si amenzile aplicabile , pentru anul 2013;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul intravilan si a impozitului pe cladiri doamnei DocanParaschiva ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul intravilan si a impozitului pe cladiri most.def.Coman V. Nicolae;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale unor persoane fizice din orasul Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. 9. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ „FERMA PISCICOLA , T.51, P 251, extravilan Marasesti „;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifului pentru colectarea , transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilabile acestora , practicat de SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Informare privind activitatea Politiei orasului Marasesti desfasurata in cursul anului 2012.
 2. Aprobarea Raportului de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului orasului Marasesti ;
 3. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut