Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 24 ianuarie 2013

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 24 ianuarie 2013, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Marasesti catre SNTGN TRANSGAZ SA Medias ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013 – 2014 de pe raza orasului Marasesti

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5 Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora stabilite in sume fixe si cote procentuale precum si amenzile aplicabile , pentru anul 2013;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul intravilan si a impozitului pe cladiri doamnei Docan Paraschiva ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut