Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 28 iulie 2016

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de28.07.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:
1 . Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragan Daniel inainte de  expirarea duratei normale a acestuia.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sima Marian.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

3. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in patru loturi a unui imobil – teren in suprafata de 382 mp- ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti, situat in orasul Marasesti, strada Independentei, Tarla 35, Parcela 2383, judetul Vrancea

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

4. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in cinci loturi a unui imobil- teren in suprafata de 1916 mp- ce apartine domeniului  privat al orasului Marasesti, situat in orasul Marasesti, strada Independentei, Tarla 35, Parcela 2383, judetul Vrancea

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor imobile apartinand domeniului privat al orasului Marasesti

Initiator: d-l primar Chitic Valerica-Dorel

6. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a doua suprafete de teren inventariate in domeniul privat al orasului Marasesti

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

7. Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- CONSTRUIRE CENTRU DE ZI, IMPREJMUIRE, RACORD CANALIZARE SI BRANSAMENT APA;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

8. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a pozitiei nr. 210 din Anexa la Ordinul  Prefectului nr. 19/08.06.1992 privind atribuirea in proprietate unor cetateni ai orasului Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica- Dorel

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de inregistrare a mopedelor si vehiculelor lente care circula pe drumurile publice si pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii la nivelul orasului Marasesti, judetul Vrancea

Initiatir: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

10. Proiect de hotarare privind numirea delegatilor satesti care sa reprezinte interesele localitatilor Haret si Calimanesti la sedintele Consiliului local Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica- Dorel

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social de zi- „Centrul de Zi Socio-Educational” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica- Dorel

12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

13. Raport t de activitate pe anul 2015 al Caminului pentru Persoana Varstnice ” O noua sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

14. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut