Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 27 aprilie 2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 27.04.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a unui imobil -teren in suprafata de 65.513 mp ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti situat in orasul Marasesti, Sat Padureni, Tarla 27, Parcela 118, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Raport de activitate al Caminului pentru Persoane Varstnice ” O noua sansa” Marasesti pentru anul 2016.

Diverse.

 

 

 

 

Scroll to Top
Sari la conținut