Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 31 Iulie 2008

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 31 Iulie 2008, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei în vederea branşării la reţeaua electrică de distribuţie a unor locuinţe aparţinând unor persoane marginalizate social;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local Mărăşeşti in Comisia pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum si a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical si Comisia de contestaţii;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie la S.C.ILGO S.A. Marăşeşti;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hatărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pentru mijloacele de transport domnului Nagîţ Gheorghiţă;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aporbarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul concesionat doamnei Bostan Carmen din oraşul Marăşeşti;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren si clădiri şi a majorărilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren si clădiri doamnei Iosif Anica din oraşul Mărăşeşti;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Mărăşeşti nr.8/2007 privind înfiinţarea Serviciului public de interes local- întreţinere spaţii verzi si activităţi administrativ-gospodăreşti

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Mărăşeşti nr.15/2008 privind înfiinţarea Serviciului public R.E.C.L. Mărăşeşti

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

 1. Prezentarea plângerilor prealabile formulate de către S.C.WEST MAR LOGISTIC S.A. Bucureşti si Rădulescu Ştefan în calitate de acţionari ai S.C. SOMACO S.A. împotriva HCL nr.109/2007 privind încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul oraşului Mărăşeşti şi stabilirea punctului de vedere al Consiliului Local;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

 

10.Acord de principiu cu privire la înfiinţarea unei secţii de jandarmi la nivelul oraşului Mărăşeşti;

 

 1. Prezentarea adresei nr.10.233/2008 a M.E.C.T. privind scoaterea din domeniul public al oraşului Mărăşeşti a ,,Clubului Elevilor Mărăşeşti’’;

 

 1. Informare privind situaţia economico-financiară a Primăriei oraşului Mărăşeşti la data preluării mandatului;

Prezintă D-l Primar Vlase Constantin

 

13.Prezentarea Raportului de control al Camerei de Conturi Vrancea;

 

14.Diverse

Scroll to Top
Sari la conținut