Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 14 August 2008

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 14 August 2008, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,ANEXĂ PRIMĂRIE’’

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în extravilanul oraşului Mărăşeşti;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ce urmează să fie vândute potrivit OUG nr.68/2008

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie-noiembrie 2008;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotărâre privind aporbarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 44.000 mp teren aparţinând domeniului privat al oraşului Mărăşeşti în vederea amenajării unei balastiere;

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu suprafeţele de teren ce aparţin domeniului privat al oraşului Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Iniţiator: D-l Primar Vlase Constantin

  1. Aviz de principiu privind concesionarea suprafeţei de 2,00 ha teren aparţinând domeniului privat al oraşului Mărăşeşti în vederea construirii de locuinţe persoanelor cu vârsta de până la 40 de ani;
  2. Informarea privind efectuarea concediului de odihnă de către Primarul oraşului Mărăşeşti în perioada 16.08 – 14.09.2008 şi prezentarea dispoziţiei privind desemnarea viceprimarului oraşului Mărăşeşti pentru a îndeplini atribuţiile Primarului oraşului Mărăşeşti pe durata absenţei acestuia din localitate;
  3. Prezentarea Citaţiei nr.2354/91/2008 în proces cu Camera de Conturi Vrancea, în care Consiliul Local are calitatea de pârât;
  4. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut