Detalii de contact

Achizitie aplicatie software pentru managementul documentelor

Achizitie aplicatie software pentru managementul documentelorPDFImprimareEmail
Miercuri, 23 Iulie 2008 07:35
 

Autoritate contractanta: ORASUL MARASESTI

 

Denumire invitatie: ACHIZITIE APLICATIE SOFTWARE PENTRU MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

 

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

 

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

 

CPV: 30241500-5 – Software de sistem

 

Tip contract: Furnizare

 

Obiectul contractului: ACHIZITIE APLICATIE SOFTWARE PENTRU MENEGEMENTUL DOCUMENTELOR -ACHIZITIE SERVER -ACHIZITIE LICENTE

 

Stare procedura: In desfasurare

 

Data publicarii: 22.07.2008 16:16

 

Data limita de depunere a ofertelor: 04.08.2008 10:00

 

Adresa la care se transmit ofertele: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE: STR. SIRET, NR. 1 MARASESTI ,JUD. VRANCEA

 

Data si ora deschiderii ofertelor: 04.08.2008 12:00

 

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: PRIMARIA ORASULUI MARASESTI,STR.SIRET,NR.1,JUD.VRANCEA

 

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare : ELIGIBILITATE , APACITATE DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE, CAPACITATE TEHNICA

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: la sediul autoritatii contractante

Scroll to Top
Sari la conținut