Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din25.01.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 25.01.2018 ora 16,oo la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, adiacenta constructiei existente, pentru extinderea acesteia;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

2.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniu public al orasului Marasesti,jud. Vrancea in domeniu privat al acestuia a unui bun imobil situat in orasul Marasesti, jud. Vrancea;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

3.Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice(faza DALI) pentru proiectul de investitii cu denumirrea”AMENAJARE PARC JOFFRE”;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii cu denumirea ”AMENAJARE PARC JOFFRE”;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

5.Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice si posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile publice subordonate Consiliului local al orasului Marasesti;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018,intocmit in conformitate ce prevederile art. 6,alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

7.Raport de activitate privind activitatile desfasurate de Serviciul Voluntariat pentru Situatii de urgenta Marasesti in anul 2017.

Prezinta:dl.Dumitru Adrian sef SVSU

8. Diverse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Sari la conținut