Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 7.03.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  7.03.2019 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023, la nivelul orasului Marasesti.

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

2.Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului orasului Marasesti, ca prin personalul de specialitate juridica din cadrul Aparatului de specialitate sa reprezinte interesele Consiliului local Marasesti in cauza ce face obiectul dosarului nr.320/91/2019,aflate pe rolul Tribunalului Vrancea

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

Scroll to Top
Sari la conținut