Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 30.08.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  30.08.2018,  ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea  aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentruobiectivul investitii de interes public local –              ZONA REZIDENTIALA SI DOTARI COMPLEMENTARE, ZONA PAVILIOANE  in orasul Marasesti ,  T.102. P 662, CF nr.54.269 ,judetul Vrancea  , cu atragerea in intravilan  a  suprafetei de 110.000 mp , avand ca beneficiar     Primaria orasului Marasesti;  

         Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  •  Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren neproductiv  extravilan,  inventariat in domeniul privat al orasului Marasesti;

      Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  • Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Marasesti in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Utilitati Publice  SA Focsani ;

           Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

   4 . Proiect de hotarare privind  transformarea unor posturi contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si Serviciul Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti  ; 

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

   5. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut