Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 28.03.2019


Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  28.03.2019 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul local aferent pentru obiectivul investitii de interes public local- ZONA REZIDENTIALA SI DOTARI COMPLEMENTARE , ZONA D.J. 204 E -ABATOR in orasul Marasesti T.67. P398/1, CF 54195 judetul Vrancea ,avand ca beneficiar Primaria orasului Marasesti.

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

2.Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a unui imobil-teren in suprafata de 64.686 mp ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti situat in orasul Marasesti, Tarla27, Parcela 118, judetul Vrancea

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii 125/20.12.2018 privind actualizarea listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

4.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniu public al orasului Marasesti, judetul Vrancea in domeniu privat al acestuia a unor mijloace fixe in scopul scoaterii din functiune in vederea casarii si dezmembrarii

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

5.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr.115 din 29.11.2018 privind propunerea de modificare a pozitiei nr.7 din Anexa la Ordinul Prefectului nr.19/08.06.1992 privin atribuirea in proprietate unor cetateni ai or. Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr .18/1991.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

6.DiverseScroll to Top
Sari la conținut