Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 20.12.2017

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 20.12.2017 ora 16,oo la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

  1. Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei 73 din Anexa 1 -Incadrarea pe zone a terenurilor situate in intravilanul orasului Marasesti-la Hotararea Consiliului local Marasesti nr.7/28.01.2016

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

2.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti pentru anul 2018;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

3.Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019 de pe raza orasului Marasesti;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

4.  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Amenajare Parc JOFFRE”;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

5.Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE pentru proiectul de investitii cu denumirea”Amenajare Parc JOFFRE”;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

6.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii”Amenajare Parc JOFFRE”;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

7.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2017;

Initiator:d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

8.Diverse.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Sari la conținut