Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 18.04.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  18.04.2019 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti,pe anul 2019;

Initiator:d-l.Primar Chitic Valerica Dorel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2019;

Initiator:d-l.Primar Chitic Valerica Dorel

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si al conturilor de profit si pierderi pe anul 2018 ale Societatii ILGO SRL Marasesti;

Initiator:d-l.Primar Chitic Valerica Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL Marasesti pe anul 2019;

Initiator:d-l.Primar Chitic Valerica Dorel

5. Proiect de hotarare privind ajustare tarifului pentru serviciile publice de salubritate practicate de Societatii ILGO SRL Marasesti ;

Initiator:d-l.Primar Chitic Valerica Dorel

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.500.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local in orasul Marasesti;

Initiator:d-l.Primar Chitic Valerica Dorel

7.Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut