Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 12.07.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta de indata  pentru data de  12.07.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a unui imobil-teren in suprafata de 3.344mp ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti, situat in orasul Marasesti,Tarla 41,Parcela 3604, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr.67 din 26.04.2018 privind transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte a unui teren in suprafata de 3344,00 mp, aflate in proprietate privata a orasului Marasesti si in administrarea Consiliului local al orasului Marasesti, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut