Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 30 martie 2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 30.03.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Iordache Lenuta inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Maeschi Florin;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3.Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in domeniul public al orasului Marasesti a bunului-retea de canalizare, strada Cringului, oras Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4.Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere a pasunii proprietate publica si privata orasului Marasesti

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5.Proiect  de hotarare privind aprobarea instrumentarii proiectului” Reabilitare parc Joffre si achizitie utilaj Serviciul Public de Interes Local-Intretinere zone verzi si alte activitati administrativ-gospodaresti, orasul Marasesti, judetul Vrancea” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa Leader masura M6/6B Dezvoltarea spatiului rural din SDL GAL SIRETUL VERDE;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Marasesti, pentru anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7.Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de domnul Plohod Radu;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8.Proiect de hotarare privind aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti in anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9.Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unor mijloacefixe din domeniul privat orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

10.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

11.Raport privind activitatea desfasurata in Serviciul Voluntar de Urgenta Marasesti in anul 2016;

12. Diverse.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut