Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 28 februarie 2013

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 28 februarie 2013, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

1 . Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr.88 /2009 privind concesionarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. .Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor imobile apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 40 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti catre titularii constructiilor aflate pe acestea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prinlicitatie publica deschisa a unei suprafete de teren inventariat in domeniul privat al orasuluiMarasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind infiintarea Grupului de lucru local pentru incluziunea minoritatii rome din orasul Marasesti si a validarii “Planului local de actiune “;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza orasului Marasesti, afferent semestrului II al anului scolar 2012 – 2013;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8 . Proiect de hotarare privind acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind elaborarea si implementarea planului de masuri preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a chiriei datorate de doamna Casuneanu Maricica-Veronica conform contractului de inchiriere nr.10/2011

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie2013 –mai 2013;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut