Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 25 august 2016

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 25.08.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil inventariat in domeniul privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2 . Proiect de hotarare privind actualizarea listei cu bunuri imobile apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3 . Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiuliului Local Marasesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Eremia Grigorescu” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4 . Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5 . Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Parohia ,,Sfantul Gheorghe” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut