Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 22 decembrie 2016

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 22.12.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in domeniul public al orasului Marasesti a bunurilor-bransamente de apa/ racorduri de canalizare realizate si receptionate in perioada 01.01.2014-31.12.2015

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- CONSTRUIRE BISERICA -PAROHIA PADURENI – BISERICA CALIMANESTI;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare si reabilitare Scoala cu clasele I-IV si gradinita Calimanesti, oras Marasesti, judetul Vrancea” in cadrul PNDL;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul de investitii: Consolidare si reabilitare Scoala cu clasele I-IV si gradinita Calimanesti, oras Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr. 125/08.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Consolidare si reabilitare Scoala cu clasele I-IV Haret, oras Marasesti, judetul Vrancea” in cadrul PNDL;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr. 126 / 08.12.2016 pentru aprobarea finantarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul de investitii : Consolidare si reabilitare Scoala cu clasele I-IV Haret , oras Marasesti, judetul Vrance”;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7. Proiect de hotarare privind autorizarea Consiliului de administratie al SC ILGO SA Marasesti sa incheie actul de vanzare cumparare pentru spatiul comercial nr. 1 in suprafata de 49.48 mp, situat in orasul Marasesti, str. Tisitei, bl.A, parter;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pentru anul 2016.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut