Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 22.06.2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 22.06.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

  1. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a unui teren in suprafata totala de 827 mp apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, aferent constructiilor detinut de SC CONSAL TRADE CARIERA SRL cu sediul in comuna N. Balcescu, judetul Constanta;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orasului Marasesti, judetul Vrancea pentru perioada 2017 – 2020;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut