Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 23.11.2017

Se convoaca Consiliul local Marasesti in sedinta de indata pentru data de 23.11.2017,ora 16.00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Mărășești nr.14 din 08.02.2016 pentru aprobarea transmiterii din domeniul public al orașului Mărășești și administrarea Consiliului Local al orașului Mărășești în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului ,,Statuia Victoriei”, monument istoric cod VNIII-m-A-06586, în vederea reabilitării;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 4 – ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Mărășești”, însușită prin HCL nr.18/2001 și aprobată prin H.G. nr.908/2002;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mărășești nr.62/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Mărășești și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Mărășești;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de evaluare a ofertelor de concesiune de bunuri proprietate publică a orașului Mărășești;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora stabilite în sume fixe și cote procentuale precum și amenzile aplicabile, pentru anul 2018;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2017-februarie2018;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

7. Diverse,

 

 

Scroll to Top
Sari la conținut