Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 23 iulie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 23 iulie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  23.07.2009, ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul :

 

  1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte a unui teren ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti, in suprafata de 10.000 mp, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;

                                                                                      Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare spatii de parcare in orasul Marasesti, judetul Vrancea:

                                                                Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr.41/28.05.2009 privind procedura de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale contribuabililor, persoane fizice si juridice, pentru anul 2010;

                                                                                 Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea Anexei 3 la Hotararea Consiliului local Marasesti nr.47/2007 privind infiintarea Serviciului Public Local de Administrare a Bazelor Sportive Marasesti;

                                                                                    Initiator: dl consilierDragan Daniel

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului local Marasesti nr.18/1999 privind aprobarea inchirierii unor spatii din incinta Casei de Cultura;

                                Initiatori: domnii consilieri Chicior Valerica,Dragan Daniel, Iordache Lenuta,Mocanu Catalin, Ostafi Ioan, Panta Ghita, Radu Emil, Rusu Gheorghe,Voicu Iulian

                     

             6                  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si  canalizare in orasul Marasesti    , judetul Vrancea;

                                                                                    Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 


  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului –cadru privind contorizarea la nivel de bransament si metodologia de stabilire si repartizare pe apartamentele din condominii a consumului de apa potabila in orasul Marasesti, judetul Vrancea;

                                                                                      Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a depozitului  de deseuri municipale Marasesti-Haret;

                                                                                      Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 

  1.   Proiect de hotarare privind   concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 20000 mp teren  ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti , judetul Vrancea  in vederea amenajarii pentru activitati de productie;

                                                                              Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

  1.     Informare privind  situatia obligatiilor catre bugetul local inregistrate de persoanele juridice  la  data de 30 iunie 2009;

                                                                  Prezinta d-na Nastase Paraschiva-sef Serviciu Impozite si Taxe Locale

 

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut