Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 29.03.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  29.03.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind  aprobarea dezmembrarii in  doua loturi a  unui imobil  –  teren  in suprafata de  25.000 mp, situat in orasul Marasesti, Tarla 41, Parcela 178/2 ce apartine domeniului   privat    al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1.    Proiect de hotarare privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea publica si privata  a orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. . Proiect de hotarare privind transmiterea solicitarii catre Guvernul Romaniei pentru trecerea unui imobil situat in orasul Marasesti, str.Republicii,nr.1, judetul Vrancea din domeniul public al statului şi  administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România – Film” in domeniul public al orasului Marasesti si in administrarea Consiliului local al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind arendarea prin licitatie publica a suprafetei de 45,01 ha teren arabil;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea solicitarii de efectuare a unui schimb de terenuri intre UAT Oras Marasesti, judetul Vrancea  si UAT Comuna Movilita , judetul Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea solicitarii de efectuare a unui schimb de terenuri intre UAT Oras Marasesti, judetul Vrancea  si UAT Oras Panciu  , judetul Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica-Dorel

 

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si  TEMEI DE PROIECTARE     in vederea elaborarii documentatiei tehnico –economice (faza DALI)  pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE NR.2 DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA” ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

8   .  Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE NR.2 DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si implementarii de catre Orasul Marasesti ,judetul Vrancea a proiectului“REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE NR.2 DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR 2017/10/10.1/10.1b.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE     in vederea elaborarii documentatiei tehnico –economice (faza DALI)  pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR.3 DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

11   .  Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR.3 DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si implementarii de catre Orasul Marasesti ,judetul Vrancea a proiectului“REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI NR.3 DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR 2017/10/10.1/10.1a.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si  TEMEI DE PROIECTARE     in vederea elaborarii documentatiei tehnico –economice (faza DALI)  pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA”;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

14  .  Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si implementarii de catre Orasul Marasesti ,judetul Vrancea a proiectului“REABILITAREA SI MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” DIN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.2, apelul de proiecte nr. POR 2017/10/10.1/10.2/1;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

16 .  Proiect de hotarare privind  aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti  in  anul 2018;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

17 . Proiect de hotarare privind preluarea fara plata din domeniul privat al orasului Marasesti si administrarea Caminului pentru persoane varstnice „O noua sansa „Marasesti in domeniul privat al orasului Marasesti si administrarea Consiliului local Marasesti, precum si inregistrarea in evidentele contabile ale Primariei  orasului Marasesti a unor mijloace fixe si obiecte de inventar care nu sunt necesare functionarii Caminului pentru persoane varstnice „O noua sansa „Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de eliberare/vizare anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor inregistrate in grupele CAEN 561-restauramt, 563-baruri si 932 alte activitati recreative si distractive , la nielul orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a   impozitului pe teren si cladiri numitei Turbea Maria din orasul Marasesti , Al.Florilor ,bl.D,sc.A,ap.1, jud. Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a redeventei aferenta contractului de concesiune nr. 505/10.03.2008;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 1.     Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a unor taxe si impozite datorate bugetului local de doamna Coman(Arsenici) Carolina din orasul Marasesti,str.Petuniei ,nr.7, judetul Vrancea  ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Marasesti,pentru anul 2018;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 1. Diverse.

 

Scroll to Top
Sari la conținut