Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 15.02.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta extraordinara pentru data de 15.02.2018 ora 16,oo la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2018;

Initiator:dl Primar Chitic Valerica-Dorel

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2018;

Initiator:dl Primar Chitic Valerica-Dorel

3.Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al ILGO SRL;

Initiator:dl Primar Chitic Valerica-Dorel

4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al ILGO SRL Marasesti pe anul 2018;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea  achizitionarii  de catre ILGO SRL Marasestia unei autogunoiere second-hand;

Initiator:dl Primar Chitic Valerica-Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut