Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 24 noiembrie 2016

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de24.11.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 4 loturi de casa in orasul Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 105 / 29.09.2016 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local Marasesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr.2;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016- februarie 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut