Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 31 mai 2010

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 31 mai 2010, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Rusu Gheorghe inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local Marasesti , al doamnei Necula Stela;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Brasov Emilian inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

4 . Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a uneisuprafete de teren agricol apartinand domeniuluipublic al orasului Marasesti , in vederea amenajarii unui parc eolian ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind preluarea in administrarea Consiliului local al orasului Marasesti a unui bun imobil aflat in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea Spitalului orasenesc Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale contribuabililor,persoane fizice si juridice, pentru anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de Asociatia Ecologica ACACCIA Marasesti impotriva Hotararii Consiliului Local Marasesti nr. 25/25.03.2010 privind concesionarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata impozitului pe teren si a majorararilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren mostenitorilor defunctului Sirbu Mircea;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a chiriei domnului Ciobotaru Ciprian .

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Diverse .
Scroll to Top
Sari la conținut