Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 29 aprilie 2010

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 29 aprilie 2010, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 1. Proiect de hotarare privind asocierea orasului Marasesti, in scopul infiintarii Asociatiei Pentru Promovarea si Devoltarea Turismului Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, jud.Vrancea in domeniul privat al acestuia a suprafetei de 6,00 ha pasune;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

3 . Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, adiacenta constructiei existente, pentru extinderea acesteia;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismele aflate in dotareaPrimariei orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de S.C. „SIRTROT” S.A. Adjudimpotriva Hotararii Consiliului Local Marasesti nr. 48/25.06.2009  coroborata cu Hotararea Consiliului Local Marasesti nr.89/29.10.2009;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de scutire la plata majorarilor de intarziere calculatepentru neplata in termen a chiriei SC NORD EST PRESS SRL Focsani;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea programului „Biblionet –lumea in biblioteca mea”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind schimbarea din functia de Viceprimar al orasului Marasesti a domnului Chitic Valerica-Dorel ;

Initiatori:1/3 din numarul consilierilor

 1. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimaruluiorasului Marasesti;

Initiatori: 1/3 din numarul consilierilor

 1. Raport privind activitatea viceprimarului orasului Marasesti de la data alegerii pana in prezent.

Prezinta:viceprimarul or.Marasesti

 1. Diverse .
Scroll to Top
Sari la conținut