Comisii de specialitate

I. Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe;

1 Radu Emil – presedinte

2. Ciobotaru George – secretar

3. Enoiu Romulus – membru

4. Schifirnet Renata –- membru

5.Casuneanu Maria – membru

II Comisia pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert;

1. Boeru Gina – presedinte

2.Casineanu Maria -secretar

3. Ciuperca jana – membru

4.Chirila Silviu Marian – membru

5. Stanciu Adriana – membru

III.Comisia pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului;

1.Gagu Aurel -presedinte

2.Prangate Vasile -secretar

3 Popa Gheorghe – membru

4.Ostafi Ioan – membru

5.Maeschi Florin – membru

IV. Comisia pentru cultura, stiinta, invatamint, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte;

1.Ciuperca Jana – presedinte

2 Macrescu Minu – Gheorghe -secretar

3.Radu Emil – membru

4.Dragan Any Mary –Elisabeta – membru

5.Lazar Costea Mirela-Ramona – membru