Achizitia publica de servicii de acordare credit bancar in valoare de 2.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivelor de interes public local „Extindere retele de distributie a gazelor naturale pe strazile din orasul Marasesti, judetul Vrancea” si „Achizitie masina multifunctionala pentru maturat stradal complet utilata si echipata”

Anunt de participare simplificat Formulare Fisa de date Documentatie descriptiva Norme procedurale interne Raport intermediar al etapei privind selectia candidatilor Proces verbal dedeschidere a ofertelor Proces-verbal privind evaluarea conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de […]